Verksamhet

Fotograf och filmare Karl Nilsson verksam i Kalmar, Öland, Småland, Sverige och hela världen. Har ett mångårigt samarbete med Svenska Paralympiska Kommittén. Jobbar regelbundet för rikstidningar och magasin. Föreläst om bildjournalistik och är aktiv och närvarande i sociala medier. Tar enskilda, kortare och längre dokumentära bilduppdrag. Gör grafiska jobb och redigerar magasin. Jobbar parallellt med egna projekt.